Pojistná rizika obecně

Pojištění nemovitosti kryje určitá rizika, která mohou v běženém životě nastat. Pojistná rizika se dělí na několik oblastí. Jednou z oblastí, na něž se obvykle vztahuje pojištění objektů, jsou vlivy vnějšího prostředí nebo vnitřní - způsobené nejrůznějšími haváriemi v přímo v objektu. Mezi vnější vlivy patří škody způsobené povětrnostními podmínkami, havárie způsobené cizím zaviněním, nebo loupeží a vandalismem. Do vnitřních rizik se zahrnují poruchy nejrůznějších vnitřních zařízení, které svou havárií způsobí devastaci obytného nebo jiného objektu. Pojistná rizika mohou mít nejrůznější charakter.

Pojistná rizika vnější

Mezi vnější pojistná rizika je nutno zahrnout všechny přírodní vlivy, které mohou způsobit zkázu Vašeho domu, nebo jiného objektu. Patří sem například úder blesku, ničivé síly vichřice nebo krupobití. Vaše domy mohou být nenávratně poškozeny i povodní či záplavou. I když v naší zeměpisné poloze nejsou obvyklá zemětřesení, lze je také zahrnout do obsahu pojištění. Ničivé důsledky mohou mít i nečekané sesuvy půdy, zeminy či kamení. V horských oblastech hrozí nebezpečí lavin, nebo přetížení střechy pod tíhou sněhu. Mezi další vlivy, které mohou poškodit Vaši nemovitost je také nutno zařadit i pád stromů či stožárů, ale i poškození nemovitosti v důsledku rázové vlny nadzvukových letounů. Nemovitost může být poničena i nárazem vozidla nebo pádem letadla. Možností poškození je celá řada.

Pojistná rizika vnitřní

Při sjednání pojištění jsou kryta rizika spojená s požárem, výbuchem, ale i poškození kouřem a podobně. Vlivem mrazu nebo i z jiných příčin může dojít k prasknutí vodovodního zařízení. Nepříjemné je i vystoupání vody z odpadního potrubí. Určitě nemilé je i jakékoliv poškození skel na objektu. Pojištění nemovitosti kryje i spoustu dalších rizik, která mohou v běžném životě nastat.

vyberte si kvalitní ale levné pojištění domácnosti, kvalitní porovnání havarijní pojištění, porovnání pojištění domácnosti na Top-pojištění.cz,